Teitl Safleoedd Gamblo Crypto Gorau
Rydych chi'n cael:
Bonws Adnau 100% Hyd at 5 BTC
+ 100 Freespins
Graddfa 5.0
5.0
Rydych chi'n cael:
100 troelli am ddim
Ar gyfer Wagering 5 mBTC
Graddfa 4.8
4.8
Rydych chi'n cael:
Bonysau unigryw trwy ymuno â'u Clwb VIP
Graddfa 4.5
4.5
Rydych chi'n cael:
Hwb Rakeback RooWards am ddim
Graddfa 4.3
4.3
Rydych chi'n cael:
Hyd at 15% o rakeback ar eich holl betiau!
Graddfa 4.0
4.0
Rydych chi'n cael:
Rhoddion Dyddiol ac Arian yn Ôl
Os llwyddwch i ymuno â'u Clwb VIP, gallwch ddisgwyl cael taliadau bonws hyd yn oed yn fwy proffidiol
Graddfa 4.0
4.0
Rydych chi'n cael:
Bonws blaendal dim gludiog 100% hyd at $ 1k + 50 troelli am ddim
Graddfa 4.0
4.0
Rydych chi'n cael:
Cist Gysylltiedig am ddim gyda hyd at 80,000 o Arian (~ $ 50 USD)
Graddfa 3.8
3.8
Rydych chi'n cael:
150 Troelli Bonws Heb Wager
Graddfa 3.8
3.8
Rydych chi'n cael:
Sicrhewch hyd at 50% o gomisiwn yn ôl ar bob bet rydych chi'n ei roi
Graddfa 3.8
3.8
Cynnig Croeso:
Bonws 100 Adneuo%
Bonws i Chwaraewyr Newydd
Hyd at 5 BTC / BCH / ETH neu 1000 USDT!
Graddfa 3.3
3.3

Safleoedd Gamblo Crypto Gorau Ar gyfer 2021

Dros y blynyddoedd, mae gamblo wedi symud o'r math traddodiadol y mae'n rhaid i chi ei chwarae yn bersonol i chwarae ar-lein. Yn flaenorol, gwnaed y betiau gan ddefnyddio arian cyfred traddodiadol, ond roedd hynny cyn cyflwyno'r cryptocurrency. Nawr, gallwch chi betio ar eich hoff gemau gyda sicrwydd diogelwch eich darnau arian. Rydym yn cynnig y gorau i chi safleoedd betio crypto gyda gwasanaethau eithriadol, cyfle i gael hwyl, ac yn anad dim, y cyfle i ennill. Isod mae ychydig o awgrymiadau a chanllawiau cyn i chi ddechrau chwarae a betio i ffwrdd.

Mathau o gamblwyr a pham maen nhw'n gamblo

Pan feddyliwch pam mae pobl yn dewis betio ar chwaraeon, fe welwch ei bod yn haws iddynt gael hwyl na gwneud arian wrth wneud hynny. Dyma pam mae'n well gan y mwyafrif o bobl ganolbwyntio ar yr hwyl a'r cyffro a ddaw yn sgil gamblo. Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n betio ar chwaraeon yn betwyr hamdden. Os ydyn nhw'n ennill, mae hynny'n wych, ond nid dyna lle mae eu blaenoriaeth. Mae'r unigolion hyn yn mwynhau rhoi eu gwybodaeth chwaraeon ar brawf ac yn cael amser da ar yr un pryd. Dyma pam eu bod wedi rhoi ychydig o arian i mewn i'w wneud yn fwy cystadleuol a chyffrous. 

Y gwir yw, gall y rhan fwyaf o'r cefnogwyr chwaraeon hyn allu ennill arian o'u betio er nad ydyn nhw'n sylweddoli hynny. Mae ganddyn nhw wybodaeth ddigonol am chwaraeon; daw'r broblem wrth gymhwyso'r profiad i'r gemau. Nid oes ganddynt unrhyw syniad pa strategaethau i'w defnyddio, ac nid yw eu cyfradd llog mor uchel â hynny chwaith. 

Fodd bynnag, mae yna lawer o bobl sy'n betio'n bwrpasol i wneud elw yn y tymor hir. Mae rhai yn llwyddiannus iawn. Mae llawer o gamblwyr proffesiynol yn y byd yn gwneud eu bywoliaeth trwy gamblo crypto ar chwaraeon. Mae eraill yn gwneud swm rhesymol ar yr ochr tra bod eraill yn gwneud yn agos at ddim. P'un a ydych chi'n chwarae i ennill neu'n chwarae i gael hwyl, mae eich buddugoliaeth yn seiliedig ar ba mor benderfynol ydych chi.

Sut i Ddechrau Gyda Gamblo Crypto?

Mae yna ganllaw cam i gam rydyn ni wedi'i baratoi ar eich cyfer chi os ydych chi am fynd i mewn casinos crypto. Rhag ofn bod gennych waled, yna gallwch hepgor gweddill y grisiau. Rhag ofn eich bod yn ddechreuwr ac nad ydych erioed wedi gwneud hyn o'r blaen, yna rhowch sylw i'r cam hwn. O ran waledi digidol, fe welwch nifer o fathau o waledi i ddewis ohonynt. Mae angen cofrestru defnyddiwr wrth wneud cais am waled ddigidol, a byddwch yn derbyn cyfeiriad digidol sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif. 

Llenwch eich waled gyda crypto

Er mwyn i chi allu chwarae, rhaid i chi adneuo a chwarae gan ddefnyddio cryptocurrency. Sy'n golygu bod angen darnau arian yn gyntaf arnoch chi yn gyffredinol. Nawr bod gennych waled crypto, mae angen i chi fewngofnodi a defnyddio'r arian traddodiadol i brynu darnau arian. Mae ariannu eich cyfrif yn gam syml. Mae mor syml â phrynu cynhyrchion mewn siop ar-lein. Dewiswch faint o ddarn arian sydd i'w ddebydu i'ch cyfrif a thalu amdano. Bydd yr arian yn cael ei ddyrannu i'ch cyfrif digidol.

Nawr bod gennych chi arian yn eich waled ddigidol, gallwch chi ddechrau gamblo ar unwaith. Gallwch ddewis ffurfio gemau amrywiol i'w chwarae o casino byw, poker, a slotiau i betio chwaraeon a llawer o rai eraill. Mae gennych y rhyddid i ddewis y math o gêm rydych chi am ei chwarae yng nghysur eich ffôn clyfar, llechen, neu'ch cyfrifiadur personol.

Dewiswch Gêm o'ch Dewis

Bydd chwarae gêm yn gofyn ichi ddewis maint betio. Mae gamblo â cryptocurrency yn debyg i chwarae gyda USD neu unrhyw fath arall o arian cyfred. Cyn y gallwch chi chwarae unrhyw gêm, bydd angen i chi ddarllen rheolau'r gêm. Bydd gan rai gemau awgrymiadau a thriciau ar sut i addasu eich siawns o ennill. 

Gwyliwch Werth Eich Arian Cyfred

Fel yr ydych chi gamblo crypto, mae angen i chi feddwl am y gyfradd cyfnewid arian cyfred. Gallai defnyddio cryptocurrency fel Bitcoin ddangos gwerth gwahanol o'i gymharu â defnyddio math traddodiadol o arian cyfred. Mae gan cryptocurrency werth gwahanol o'i gymharu ag arian confensiynol. Pan fyddwch chi'n gamblo, mae angen i chi gadw mewn cof y gyfradd gyfnewid leol i gael y gorau o'ch arian cyfred. Bydd deall gwerth yr arian digidol rydych chi'n ei ddefnyddio yn eich helpu i gadw golwg ar yr arian rydych chi'n ei wario.

Mae poblogrwydd cryptocurrency yn tyfu bob dydd. Mae arian digidol newydd a gwell yn cael ei ryddhau bob dydd. Mae hyn yn cynyddu'r mathau o arian ar-lein y gallwch eu defnyddio. Hapchwarae ar-lein yw un o'r llwyfannau cyntaf i fabwysiadu cryptocurrency. Mae ffyrdd mwy datblygedig yn cael eu dyfeisio i wneud waledi digidol yn fwy defnyddiol a dibynadwy. O fewn cwpl o flynyddoedd, yn ymarferol bydd pawb yn defnyddio cryptocurrency, yn enwedig o ran casinos ar-lein.

Pam Defnyddio Cryptocurrency i Gamble?

Mae cryptocurrency wedi parhau i ennill poblogrwydd. Mae llawer o bobl yn dal i fethu â deall pam y dylid chwarae gemau casino fel hyn. Isod mae dau reswm arwyddocaol pam casino crypto mae safleoedd yn ffordd wych o gamblo.

diogelwch

Yn gyntaf, bob tro y byddwch chi'n defnyddio cryptocurrency i wneud blaendal, cedwir eich cofnod trafodiad ledled y byd. Mae hyn yn ei gwneud hi'n anodd i unrhyw barti sy'n derbyn dynnu a gadael gyda'ch arian parod. Bydd unrhyw drafodiad a wnânt yn cael ei gofnodi'n awtomatig. Bydd llwybr papur digidol, a fydd yn ei gwneud hi'n anodd dianc.

Cyfraddau cyfnewid

Mae cryptocurrency yr un peth ag unrhyw arian cyfred arall. Mae ganddo werth sy'n tueddu i amrywio bob dydd. Wrth drosi eich Bitcoin i USD, dim ond ffi fach a godir gan y gweithredwr, sydd eto'n safonol ar gyfer unrhyw drosi arian cyfred.

Pam Mae Casinos Bitcoin Yn Ennill Poblogrwydd

Mae anhysbysrwydd defnyddwyr casino Bitcoin yn un o'i nodweddion gorau. Nid oes unrhyw un yn dod i adnabod pwy ydych chi, ac rydych chi'n dod i chwarae i ffwrdd heb ofni cydnabyddiaeth. Arferai’r ffugenwau ddod i mewn yn handi iawn. 

Y gwahaniaeth rhwng ac ati. casinos crypto, casco bitcoin, casinos ethereum, a gwefannau traddodiadol yw sut mae safleoedd traddodiadol wedi gosod terfynau dyddiol a ffioedd trafodion. Mae'r gallu i drafod yn rhydd a chyda'r ffioedd trafodion lleiaf posibl yn ddefnyddiol i chwaraewyr. 

Heb amheuaeth, mae gemau ar-lein y tu hwnt i reolaeth yr awdurdodau, sydd wedi caniatáu newid y rheolau i weddu i'r chwaraewr. Nid oes gan gasinos ar-lein traddodiadol sy'n seiliedig ar arian cyfred y fraint hon gan na chaniateir hynny. Mae hyn wedi arwain at gasinos cryptocurrency yn codi'n gyson dros y blynyddoedd.

Mae'r safleoedd gamblo crypto hyn yn darparu Gwasanaeth Cwsmer eithriadol

Pan fyddwch chi'n cychwyn ar safle casino crypto, efallai y byddwch chi'n gyffrous iawn. Ond yna rydych chi'n sylweddoli bod yna lawer nad ydych chi'n ei wybod ac felly mae gennych chi lawer o gwestiynau yn y broses. Dyma lle mae tîm cymorth i gwsmeriaid ein darparwr yn dod i mewn. Maen nhw'n gwneud eu gwaith i sicrhau bod eu holl ddefnyddwyr yn cael eu darparu a bod eu holl gwestiynau'n cael eu hateb. Gan fod eu safleoedd 24 awr y dydd, mae ganddyn nhw dîm cymorth hefyd sy'n gofalu am eich anghenion 24 awr y dydd. Maent ar gael trwy sgwrs fyw a thros y ffôn hefyd. Cyn gwneud hyn fel eich dewis olaf, mae gennym adran cwestiynau cyffredin i gael ateb i'ch cwestiynau.

Gallwch gambl crypto wrth fynd

Rydyn ni'n hoffi i'n defnyddwyr brofi cyfleustra lle bynnag maen nhw. Mae chwarae ar eich gliniadur yn unig yn anghyfleus. Beth os ydych chi'n treulio amser gyda'ch ffrindiau a bod angen i chi chwarae wrth wneud hynny? Mae gwefan ein darparwr yn caniatáu ichi chwarae ar eich ffôn neu'ch llechen. Mae'n hawdd chwarae eu gemau trwy ddefnyddio fformat symudol. Gwnaethom yn siŵr ei brofi, a gallwn eich sicrhau o brofiad o ansawdd uchel.

Mae gemau crypto amrywiol ar gael

Wrth fynd i mewn i safle gamblo, mae'n wych pan rydyn ni'n dod o hyd i gemau rydyn ni'n gyfarwydd â nhw. Mae hyn oherwydd ein bod ni'n gwybod y tu mewn a'r tu allan i sut y dylid chwarae'r gêm. Fodd bynnag, mae darganfod gemau newydd yr un mor gyffrous. Yn enwedig pan rydych chi wedi diflasu, ac mae angen her newydd arnoch i ddod â'r cyffro yn ôl a symud eich sylw. Nid yw pob diwrnod yn ddiwrnod lwcus i chi, ac weithiau efallai y gwelwch nad yw'ch un chi mor wych â'r dyddiau o'r blaen mewn gêm benodol. Mae'r cyfle i newid i rywbeth gwahanol yn caniatáu ichi roi'r gorau i feddwl am y colledion a wnaethoch.

Mae rhai o'r dulliau gamblo crypto mwyaf poblogaidd ar gael Slotiau Bitcoin - Mae gan y rhai gorau cyn y bonysau blaendal heb unrhyw ofynion mentro!

Pam gamblo crypto yw'r opsiwn gorau i chi

Mae gamblo yn ardderchog ar gyfer gwella'ch sgiliau. Roeddech chi bob amser yn gofyn i'ch ymennydd ganolbwyntio; rydych chi'n dod yn fwy sylwgar, gan astudio'r patrymau a'r rhifau. Mae gamblo'n iawn i'ch iechyd yn ogystal gan ei fod yn gwneud eich meddwl yn egnïol gyda gweithgaredd. Gwneir hyn trwy geisio defnyddio triciau a thactegau a fydd yn gweithio o'ch plaid. Pan fyddwch chi'n penderfynu chwarae gêm casino, mae'n rhaid i chi gyfrifo'r strategaethau i'w defnyddio i fod yn fuddugol. Mae hyn yn cadw'ch ymennydd mewn siâp gwych. 

Mae gamblo yn eich helpu i gymdeithasu â'ch ffrindiau. Mae gamblo yn fath o adloniant, ac mae'n dod â phobl ynghyd. Gyda gamblo ar-lein, fe allech chi a'ch ffrindiau i gyd gymryd rhan yn y gêm. Gallwch rannu awgrymiadau a thriciau ar sut i ennill gwahanol dwrnameintiau. Ar yr un pryd, gallwch chi rannu straeon am eich enillion a'ch colledion hefyd.  

Nid oes dim yn curo rhuthr gamblo. Mae peidio â gwybod a fyddwch chi'n ennill neu golli yn tueddu i gael eich adrenalin i bwmpio. Mae'r cyffro yn wych i chi a bydd y tîm cyfan gyda chi ar gyrion eich sedd. Fodd bynnag, ni ddylid mynd â hyn i eithafion. Mae yna linell denau rhwng gamblo am hwyl a mynd dros yr ymyl o'i herwydd.

Tri pheth nad yw gamblwr gwych yn ei wneud

Gwneud betiau, nid ydych chi'n deall

O'r holl bethau gwaethaf y gallwch chi byth eu gwneud i chi'ch hun mae betio arno casinos crypto pan nad ydych yn deall sut i fynd ati. P'un a yw'n gêm newydd neu'n hen gêm nad ydych yn glir ynglŷn â'r rheolau amdani, peidiwch â'i gwneud. Gallai hyn fod yn danio cyfres o ddigwyddiadau anffodus. Dyma sut rydych chi'n colli'ch holl arian yn y pen draw, ac yna rydych chi'n meddwl tybed pam nad yw gamblo'n gweithio i chi. Byddai'n well pe byddech chi'n graff arno.

Gwneud penderfyniadau pan fydd nam ar eich dyfarniad

Sawl gwaith ydych chi wedi deffro yn y bore gyda'r cur pen hollti hwnnw heb unrhyw atgof o'r hyn a ddigwyddodd y diwrnod blaenorol? Rydych chi'n gwirio'ch cyfrif crypto ac yn wynebu syllu gwag eang o ddim byd. Ceisiwch osgoi cael eich hun mewn sefyllfaoedd mor anodd, yn enwedig pan rydych chi'n ceisio ennill o Bitcoin.

Dim ond gamblo'r hyn y gallwch chi ei fforddio

Mae sefydlu cyllideb ar gyfer gamblo yn rhywbeth y dylech chi ystyried ei wneud. Fel hyn, byddwch chi'n osgoi sefyllfaoedd lle rydych chi'n gwario'r hyn nad oes gennych chi. Defnyddiwch yr hyn rydych chi'n barod i'w golli oherwydd ei fod yn gambl ar ddiwedd y dydd. Weithiau byddwch chi'n ennill, weithiau byddwch chi'n colli - does dim angen mwyhau'ch cerdyn credyd na defnyddio'ch arian rhent. Cael hwyl ond byddwch yn graff am y peth. Wedi dweud hynny, mae'r safleoedd rydyn ni'n eu cynnig, yn rhoi digon o gyfleoedd i chi gael hwyl a gwneud arian gyda gemau amrywiol. Mae safleoedd betio crypto wedi cyflwyno oes hapchwarae newydd i ni gydag addasiadau cyson i'w gwneud bob dydd yn ogystal â chael eu trwyddedu a'u rheoleiddio'n llawn. Heb os, mae hwn yn chwyldro y dylech chi fod yn rhan ohono, a'n safleoedd gamblo ethereum fydd gyda chi yr holl ffordd. Gyda cryptocurrencies, fel Bitcoin, gallant ddarparu trafodion cyflymach a ffioedd is. Bydd yn ffordd ddiogel, gan fod llawer o lwyfannau wedi newid i'r arian cyfred hwn ar gyfer gamblo casino ar-lein. Ar hyn o bryd mae dyfodol betio chwaraeon yn troi o amgylch cryptocurrency ac e-chwaraeon. Mae angen y platfform gorau arnoch chi wrth gymryd rhan mewn gamblo casino ar-lein, a dyna pam mae angen ein gwefannau arnoch chi i gael y profiad gorau.

A oes cryptocurrency penodol ar gyfer gamblo crypto?

Waeth pa arian cyfred rydych chi'n penderfynu ei ddefnyddio, y prif beth i'w nodi yw bod ansawdd eu gemau yn rhagorol. Pan ddaw i lawr iddo, fe welwch mai'r gemau y byddwch chi'n eu mwynhau fwyaf yw'r gemau y byddwch chi'n debygol o'u chwarae hiraf. Mae gan ein gwefannau ddetholiad gwych o slotiau a gemau bwrdd ar gyfer eu gamers cryptocurrency.

Dim ond y safleoedd gamblo cryptocurrency gorau sydd ar gael yr ydym yn eu hysbysebu. Mae hyn oherwydd, yn wahanol i lawer o wefannau gamblo traddodiadol, mae ganddyn nhw wasanaeth cwsmeriaid eithriadol, maen nhw'n caniatáu i'r mwyafrif o cryptocurrencies ac yn cynnig y gemau gorau posib. Mae hyn yn fwy manteisiol oherwydd eich bod chi'n gorfod defnyddio'ch darnau arian digidol i chwarae'r gemau.

A yw Gamblo Crypto yn gyfreithlon?

Mae gamblo crypto yn gwbl gyfreithiol, ac nid oes deddfau penodol yn ei reoleiddio.
Fodd bynnag, gall fod deddfau sy'n berthnasol yn eich gwlad o ran gamblo, a fyddai'n berthnasol fel unrhyw casino arall.
Ar ben hynny, mae rhai casinos yn cyfyngu pobl o wledydd penodol rhag cyrchu eu gwefan.

Ar ba safle y gallaf gamblo gyda crypto?

Stake. Gyda yw un o'r opsiynau mwyaf poblogaidd.
Roobet yw un o'r safleoedd gamblo crypto adnabyddus.
Ar ben hynny, mae gennym amrywiaeth fawr o adolygiadau mwy ar ein gwefan o griw o wahanol safleoedd gamblo crypto.

en English
X